úvodní strana, o nás, bohosužby,

Náboženská obec Řevnice - v obrazechVážení přátelé

 Tato stránka je tak trochu kompromisem mezi tím co, napovídá její název a zaběhlými webovými pravidly. Pokud se tedy chcete pokochat historii naší náboženské obce, obrňte se trpělivostí. Odměnou Vám budou krásné dobové fotografie.
 Abychom zachovali jejich jedinečnost a autentičnost, předkládáme Vám tato dobová dílka v té podobě jak je dochovalo staré farské album. Tedy i se všemi kazy způsobenými nelítostným zubem času.
Prosím, kochejte se:Sbor krátce po zakoupení náboženskou obcí (50. léta)

Budova sboru po zakoupení v
    50. letech.

Věřící naší obce byli v hojné míře železničáři z místních stanic. Zde je slavnostní pohřeb jednoho z nich ….. (1945), duchovní Fr. Adámek v Řevnicích.

Pohřeb železničřáře
Sloužilo se dokonce i ve Tmáni (u Berouna) - v polních podmínkách. (40 léta)

40. léta 20. stol. po Kristu ve Tmáni u Berouna
"Polní mše" československá husitská na výročí upálení mistra Jana Husa - 6. 7.  1949 na Vráži (sokolské cvičiště)

Polní mše na Vráži
Hojná účast byla i v Dobřichovicích při "náboženství" dětí - 1945 již s farářem Rudolfem Němcem (farářem dlouhodobým, do roku 2000)

Náboženské hodiny dětí
Husité se scházeli také v nedalekých Všenorech (opět s farářem Rudolfem Němcem v 70. letech)

Všenory v 70. letech
I v současné době jsou mladí "husité" vychováváni ve víře "otců" - v duchu Kristově k lásce a snášenlivosti (1997)

Mladí husité
Svátost biřmování uděluje husitský biskup - zde pražský biskup R. Hradský (4. 5.  1997)

Svátost biřmování
Obrázek vkusně ilustruje "ducha doby", ve které se rodily myšlenky na novou pokrokovou národní československou církev. Bouřlivý rozmach vědy, průmyslu a rozkvět naděje po hrůzách 1. světové války...
Lidé touží nově uchopit celé křesťanství.

Doba, ve které se rodily myšlenky na novou pokrokovou národní československou církev.