úvodní strana, bohoslužby, historie sboru,

Církev československá husitská

Náboženská obec v Řevnicích

Přátelé,
od roku 1947 existuje v Řevnicích vedle římskokatolické a evangelické církve také samostatný farní sbor husitský. Kdo ale vlastně jsou současní husité,? Jako církev jsme povstali svoláním Páně 8. ledna 1920, kdy se část reformních katolických křesťanů v čele s knězem Karlem Farským rozhodla - po neúspěšném jednání s papežem - pro svobodnou národní církev československou. Modlitebna sboru. Od samého počátku se připojilo mnoho hledajících křesťanů i od nás z Řevnic, Dobřichovic, Všenor, Černošic a z celého našeho požehnaného kraje.
Navazujeme na husitskou tradici v celé její šíři - na dílo Milíčovo, Husovo, Jakoubkovo, Rokycanovo, Komenského aj. Litujeme však veškerého násilí, které v důsledku reformy povstalo...
Současná husitská církev se cítí být jednou z mnohých a chce pomoci všem, kdo se rozhodli pro následování Ježíše Krista v duchovně svobodnějším prostředí. Respektuje všechny ostatní církve jako ty, kdo jdou po téže cestě. Spolu s Mistrem Janem Husem totiž věříme, že existuje neviditelná Boží Církev svatých, která jediná je svatá, všeobecná a katolická (čili obecná) a že je mnoho církevních "institucí" (slovy biskupa J. A. Komenského - církevních jednot), které pomáhají svým osobitým způsobem přivádět křesťany do té jedné svaté neviditelné Církve Boží.
Nejvyšší autoritou a Hlavou církve je živý Ježíš Kristus, který za nás položil svůj svatý život na kříži, aby sám na sobě nesl naše viny před Bohem... Uznáváme svobodu svědomí od všech lidských nálezků tak, aby každý mohl s čistším svědomím věrněji Krista následovat. V této "svobodě pro Krista" se držíme Bible i celé církevní tradice křesťanských otců.
Ve svém Vyznání víry věříme v konečnou smrt Zla i zlých, doufáme však v Boží milost i pro ty, kdo - třebaže snad nevěří - žijí v podstatě v Duchu Ježíše Krista... i za ně Boha prosíme.